Tilläggsisolering

Vindsbjälklaget är den byggnadsdel som är enklast och mest lönsam att tilläggsisolera.

Normalt sett har åtgärden betalt sig på något eller några år. Men det är inte bara pengar man vinner. Åtgärden innebär också att byggnadens värde ökar och inte minst bättre komfort inomhus utan drag och kallras. Dessutom sparas miljön genom att koldioxidutsläppen minskas.

Allmänna råd

InsulSafe ska blåsas på plats av specialutbildade lösullsentreprenörer enligt Behörig Lösull. För att resultatet ska bli bra, krävs vissa förberedelser innan lösullsentreprenören kan påbörja sitt arbete. Se anvisningar Vindsbjälklag respektive Snedtak.

Fukt- och lufttäthet

Det är viktigt att konstruktionen är lufttät. Vid montage av diffusion alt ångspärr skall den tätas vid skarvar, genomföringar och anslutningar för att minska diffusion och genomblåsning.

En skadad eller slarvigt monterad diffusion/ång spärr ökar risken för fuktskador.

Vindavledning

Det finns olika system för vindavledning. Principen går ut på att förhindra ventilationsluft från att tränga in i isoleringen vid takfoten.

Vindavledaren skall sluta minst 130 mm över färdigsprutad isoleryta och sluta tätt mot takstolen. Luftspalten bör vara minst 25 mm mellan skiva och yttertak.

Gör en offertförfrågan

Fields marked with an * are required

Kontaktuppgifter

Ytterligare information